Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Brandsikring

Skelgrænse for stråtag nedsat til 5 meter

Stråtage mere brandsikre end antaget

Byggestyrelsen har ændret risikovurdering af brandsikrede stråtag, så nu må der bygges dobbelt så tæt med strå på taget

Tækkebranchen kan nu dokumentere, at der ikke er forøget brandrisiko ved moderne stråtage. Med brandsikring udvikler en brand sig meget langsomt og samtidig brænder disse tækkede tage ikke oftere end andre typer tag.

Nye brandtests har ført til, at Trafik- og Byggestyrelsen nu tillader, at der bygges dobbelt så tæt som hidtil, fordi myndighederne er blevet overbevist om, at brandrisikoen ved brandsikrede stråtage er væsentligt mindre end hidtil antaget. Nu skal der kun være 5 meter til skel imod hidtil 10 meter.

”Det er en landvinding for tækkemændene, og vi ser frem til, at dette bæredygtige og klimavenlige tag nu vil vinde større indpas i nybyggeri af både helårs- og sommerhuse”, siger formanden for Straatagets Kontor, Finn Guld.

På vegne af hele tækkebranchen er det tækkemand Finn Guld, der - i samarbejde med Dansk Byggeri - har udført de brandtests, der har ført til, at bygningsreglementets krav til afstande mellem stråtækte bygninger er halveret. Efterfølgende har den mest anvendte type brandsikring bestået de samme tests.

”Det glæder mig, for det vil helt sikkert føre til flere stråtækte sommerhuse”, siger entreprenør Finn G. Andreasen, der har opført mere end 500 sommerhuse på den jyske vestkyst, hovedsagelig med stråtag, fordi husene så er lettere at sælge og leje ud.

Den mest benyttede måde at brandsikre et moderne stråtag er ved at lægge en glasfiberdug mellem strå og tagkonstruktion. Denne type brandsikring, Sepatec, er netop blevet godkendt på lige fod med at tække direkte på plader, som er den anden godkendte metode til brandsikring.

Tækkebranchen håber, at det nu vil lykkes at fordoble antallet af tækkede kvadratmeter ved at øge anvendelsen af stråtag på nybyggeri. 

”Det er lykkedes at fordoble i Holland, så selvfølgelig lykkes det også herhjemme”, siger direktør i Straatagets Kontor, Jørgen Kaarup.

Fotos, kilder, yderligere info og dokumentation: www.straatagetskontor.dk/presserum 
Kontakt: Formand for Straatagets Kontor, Finn Guld: Tlf. 40 15 71 56, post@finnguld.dk 
Direktør Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor: Tlf. 21 25 91 88, joergen@kaarup.eu 
Dansk Byggeri: Chefkonsulent, Niels Strange, tlf. 40 33 64 94, nst@danskbyggeri.dk

 


Stråtage er en tagbelægning med dybe rødder i dansk historie. Det var brugt allerede på vikingernes tid og var i mange århundreder det mest almindelige tag i Danmark.

Stråtaget har dog en ulempe, nemlig at det er let antændeligt og giver ganske voldsomme brande. 

Dette problem har man siden 50'erne forsøgt at løse med forskellige brandsikringsmetoder. Det er dog først i de sidste tiår at man har fundet nogle løsninger som har vist sig brugbare, både hvad angår det praktiske og økonomiske. 

Man skal være opmærksom på at der kan være særlige forhold gældende for Fredede/Bevaringsværdige bygninger. 

Se mere under "Lovgivning" til venstre 

Brandsikringsmetoder 
Der findes to principper man brandsikrer efter. Det ene princip er en hindring af lufttilførsel til tagets underside og det andet er en imprægnering med en brandhæmmende væske som sprøjtes på tagets over- og underside. For at forhindre lufttilførsel er der i praksis flere måder at gøre det på: 

Brandsikring af nyt stråtag

 • Sepatec branddug:
  Sepatec Brandsikringssystem bygger på de erfaringer, der er gjort især af Dansk Brandteknisk Institut helt siden 1950-erne.

  Bagsiden af stråtaget beskyttes, så den ikke bryder i brand og der tætnes og isoleres ekstra i tagets kanter, så branden i tagets overflade ikke breder sig til husets indre. Det er et produkt på markedet som består af en ubrandbar diffusionsåben fiberdug som monteres direkte oven på lægterne. Dette er en godkendt metode og kan anvendes uden omlægning af lægter.
  Metoden er den mest anvendte i dag og giver mange steder nedslag i forsikringspræmien.
   
  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
   
  Læs mere i link nederst på siden.
   
 • Undertagsgips:
  Anbringelse af en undertagsgips direkte oven på spær. Oven på gipsen op langs spær anbringes en afstandsliste (25 x 50 mm tyk) og herefter lægtes til stråene. Mellem alle lægtemellemrum anbringes 50mm stenuld (densitet min. 30kg/m3) eller anden isolering med samme brandegenskaber. 

  Denne metode kan kun bruges ved omtækning og nybyggeri. Fordelene ved denne metode er, at man ikke har en brandbar gennemgang til den underliggende tagkonstruktion og man ved en slukning har et vandtæt undertag, så vandskader begrænses i maksimalt omfang. Desuden kan konstruktionen bibeholdes ved omtækning. Ved en brandsituation er det dog vigtigt for brandvæsenet at vide, at huset er brandisoleret så de ikke kommer til at lave hul i gipsen med for højt vandtryk.

  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI). 

  Man skal dog gøre sig nogle overvejelser om tagkonstruktionens/væggenes bæreevne, specielt ved udnyttet overetage, da der her kan ske en betydelig forøgelse af vægten. 

Brandsikring af eksisterende stråtag

 1. Firmaet Imprex Coating ApS har udviklet et produkt, Cafco Sprayisolering, som sprøjtes på undersiden af tagkonstruktionen EFTER at taget er tækket.

  Sprayisoleringen er et ca.40 mm tykt lag af stenulds granulat blandet med en speciel beton. Denne metode er også godkendt af DBI og har ligeledes en vandafvisende effekt. Vægtmæssigt er det en lettere konstruktion og man er mere uafhængig af spærdimensioner/afstand.
   
  Da metoden er forholdsvis ny vides det ikke om isoleringen kan bevares ved omtækning, det er dog sikkert at hvis der skal skiftes lægter kan den ikke bevares.
   
  Sprøjtningen kan kun udføres af Imprex Coating ApS, da der kræves specielle maskiner og øvelse med disse.
  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
   
 2. Fra undersiden af eksisterende stråtag fyldes alle mellemrum mellem lægter med 50 mm stenuld el. tilsvarende. Mellemrum over spær skal også fyldes. Herefter monteres en lægte el. lign. på siden af alle spær 50 mm fra bagkant taglægte, for montage af egnet plade herimellem.
    
  Se mere under "Rockwool" link forneden
   
  Metoden er afprøvet og godkendt af Dansk Brandteknisk Institut (DBI).
   
 3. Firmaet Magma-Firestop har et produkt som kan sprøjtes på taget. Behandlingen skal gentages ca hvert 5 år.

Tækkemetoder ved brandisolering 
Den mest udbredte tækkemetode i dag er nok ved at være skruemetoden (se Tækkevejledningen side 17-19) og er også den mest velegnede til div. brandisoleringsmetoder. 

Det er stadigvæk vigtig at hæve sine lægter fra et evt. gips eller andet fast undertag, således at vand fra en evt. brandslukning kan ledes bort og ud over facaden.

Omkostninger ved brandisolering
Ved eksisterende huse er det umuligt at komme med nogle vejledende priser, da der er mange forhold, der spiller ind, og priser må derfor indhentes hos den udførende håndværker.

Ved nytækning er det dog en smal sag at få pris og belastningsberegninger på brandisolering. Et grov ca. pris pr. kvm er kr 150-200 pr kvm + moms. 

Forsikringsforhold
Forsikringsforhold er som de fleste bekendt, noget af en jungle at finde ud af. Der er nogle selskaber som giver nedslag i forsikringspræmien på både hus og indbo, ved brandisolering. Andre gør ikke og nogle vil slet ikke forsikre stråtækte huse.

Derfor - kontakt altid dit selskab ved projektering af nyt hus, omtækning og ombygning. Vær også opmærksom på, at det ved al ombygning/tilbygning er vigtigt at informere sit forsikringsselskab herom. 

Brandmærkning
Mærkningsordningen er foranlediget af Foreningen Stråtag og når man tilmelder sig ordningen sørger de for at informere det lokale Brandvæsen herom, således at de kan foretage den korrekte slukning i tilfælde af brand og man får også et mærke man kan sætte op på sin ejendom. Må kraftigt anbefales hvis man her en brandsikret ejendom.

Fredede Bygninger
Arbejde ud over alm. vedligeholdelse og reparationer skal anmeldes til Kulturarvstyrelsen.

Derfor skal der søges om tilladelse ved etablering af brandsikring af stråtaget.

Den generelle holdning er at man gerne vil kunne se bindingen indvendigt, især hvor hvor tagrummet er tilgængeligt.

På større bygninger kan der i stedet laves grundige etageadskillelser.

Det er idag muligt at få tilladelse til at brandsikre sit stråtag med de godkendte metoder.

Man skal dog ikke i så tilfælde forvente at få tilskud fra Kulturarvstyrelsen til arbejdet.

Bevaringsværdige huse
Der vil normalt ikke være problemer med at etablere brandsikring.

Det er Kommunen der skal spørges.

 


 

Nyt stråtag:

Undertagsgips
Gyproc har ikke mere denne anvisning på deres hjemmeside
De sælger pladen som GU 9 Vindtæt. Det anbefales at spørge Gyproc yderligere til råds ved anvendelse af denne brandsikringsmetode.

Sepatec branddug

Rockwool
Eksisterende stråtag

Rockwool
Sprøjemetoder:

Oven på tag

Magma-Firestop
Under tag

ImprexBrandmærkningsordningenDBI Information nr 29

Beskrivelse af hvordan brandsikring skal være udført for at være gældende

Tillæg 1

Tillæg til Information nr 29 ang skorsten og gnistfang

 


 

Foreningen Stråtag